“Skrattet är det kortaste avståndet mellan två människor”

Victor Borge

 
 
 
 
manus

Skratta åt hela Sverige – ny komedi-manustävling

I samarbete med SVT Drama och Svenska Filminstitutet utlyser vi en manustävling i jakt på röster vi inte tidigare hört, perspektiv vi inte tidigare har sett och skämt vi inte har skrattat åt ännu. Med tävlingen hoppas vi hjälpa till att lägga grunden för en ny svensk långfilm eller tv-serie, som via humorn sätter andra verkligheter i fokus och visar hela Sverige, som det verkligen ser ut.

Priset är 100 000 kr, som ska gå till manusutveckling.

I juryn sitter: Malin Nevander, Head of Development SVT Drama; Calle Marthin, långfilmskonsulent, Svenska filminstiutet; Nisti Sterk, festivalchef Internationella Komedifilmfestivalen.

För att vi ska kunna ta ställning till förslagen vill vi helst att de ska vara så kortfattade och tydliga som möjligt, annars kommer vi att drunkna i långa förslag. Inga manus!

Ansökan ska innehålla följande:

Format –  Långfilm eller tv serie 8×15, 8×45 , 8×30
  • Premiss
  • Kort synopsis
  • Karaktärsbeskrivning
  • Vision
  • CV

Om man vill söka fortsatt stöd efter de 100.000 sek så måste man ha en producent.

Deadline är den 1 januari, 2018.

Skicka materialet till: manus@sterkproduction.se eller

Sterk Production Box 27126 102 52 Stockholm

Vid frågor kontakta Clarice Goulart: clarice [@] sterkproduction.se


 


banner4square-1-copy
Nyheter & Press
bli-medlem
Bli medlem

Partners